Tipărire

Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) este un fond creat de Uniunea Europeană în vederea dezvoltării agriculturii statelor membre ale acesteia, prin gestiune partajată între Uniune și statele membre.

Începând cu 1 ianuarie 2007, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor de sprijin finanțate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură (FEGA).

FEGA finanțează următoarele cheltuieli în contextul gestionării comune între statele membre şi Comunitate, în conformitate cu dreptul Uniunii:

FEGA finanțează următoarele cheltuieli în mod direct și în conformitate cu dreptul Uniunii:

SCHEMELE DE PLĂŢI DIRECTE FINANȚATE DIN FEGA, ca mecanisme de susținere a producătorilor agricoli, care se aplică în agricultură în perioada 2015 – 2020, sunt:

MĂSURILE DE PIAŢĂ FINANŢATE DIN FEGA sunt: