UTILE pentru solicitare fonduri proiecte de investiții


Tractor

Solicitarea fondurilor europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru proiectele de investiții se va face respectând instrucțiunile de mai jos.
De asemenea, în cadrul acestei secțiuni pot fi consultate informații privind Baza de Date cu Prețuri de Referință (BDPR) pentru mașini, utilaje, silozuri, sere și echipamente specializate care pot fi achiziționate prin măsurile de investiții aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală, cât și Baza de Date prețurile maximale care vor fi utilizate în perioada de programare 2014-2020, pentru proiectele de servicii finanțate prin Măsura 19 LEADER.   

  instr contracte   instr depunere proiecte   buton achizitii investitii   buton baza date preturi

 

UTILE pentru solicitare plăți directe 


Cadrul general naţional de reglementare referitor la acordarea plăţilor directe în agricultură este stabilit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare şi prin Ordinul MADR nr. 619/2015, pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 - 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare. 

ROM 2917

 

     buton formular unic plata   buton IPA online   buton mateirale informare   buton centre contact APIA

 

UTILE pentru solicitare plăți compensatorii 


baloti  

Pentru a evita efectele secundare negative ale anumitor practici agricole, UE prin politicile susținute din fonduri europene adresate agriculturii și dezvoltării rurale, oferă Statelor Membre posibilitatea acordării unor plăți compensatorii fermierilor care furnizează societății servicii publice prin adoptarea unor practici agricole prietenoase cu mediul.
Prin PNDR 2014–2020, document aprobat de către Comisia Europeană prin Decizia C(2015)3508/26.05.2015, cu modificările ulterioare, s-a avut în vedere îmbunătăţirea echilibrului dintre dezvoltarea economică și utilizarea durabilă a resurselor naturale. 

   buton MMC 2020 20  buton prima impadurire   buton silvomediu   buton bunastarea animalelor