Anunţul privind Cererea de Proiecte stabilește deschiderea perioadele și fondurilor alocate în care se pot depune proiectele prin FEADR pentru sesiunile respective.

Proiectele se vor întocmi conform specificaţiilor Ghidurilor Solicitantului aferente fiecărei măsuri și submăsuri de finanțare în parte, care sunt publicate în secţiunea Investiţii PNDR.                          

Proiectele se vor depune online în cadrul secțiunii de culoare albastră, aflată în partea superioară a paginii principale de internet a AFIR (www.afir.info), până la data și ora menționate în Anunțul de Primire a Proiectelor aferent fiecărei submăsuri. 

Fl soarelui

Anunțurile de primire a proiectelor finanțate prin

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020

 

Fondurile disponibile pentru proiectele de investiții în sesiunile deschise