Cadrul general naţional de reglementare referitor la acordarea plăţilor directe în agricultură este stabilit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare şi prin Ordinul MADR nr. 619/2015, pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 - 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare.

SCHEMELE DE PLĂŢI DIRECTE FINANȚATE DIN FEGA, ca mecanisme de susținere a producătorilor agricoli, care se aplică în agricultură în perioada 2015 – 2020, sunt:

  • SCHEMA DE PLATĂ UNICĂ PE SUPRAFAŢĂ (SAPS);
  • PLATA REDISTRIBUTIVĂ;
  • PLATA PENTRU PRACTICI AGRICOLE BENEFICE PENTRU CLIMĂ ȘI MEDIU (PLATA PENTRU ÎNVERZIRE);
  • PLATA PENTRU TINERII FERMIERI;
  • SCHEMA DE SPRIJIN CUPLAT;
  • SCHEMA SIMPLIFICATĂ PENTRU MICII FERMIERI.