Actele normative de mai jos, în forma în care acestea sunt publicate în Monitorul Oficial, pot fi consultate accesând Portalul Legislativ http://legislatie.just.ro/

 

ORDIN nr. 76 din 21 februarie 2023 privind aprobarea Instrucțiunii nr. 478 și pentru modificarea OMADR nr. 795/ 2016 pentru aprobarea manualelor de proceduri consolidate ale AFIR aferente PNDR 2014 - 2020.

ORDIN nr. 57 din 10 februarie 2023 privind aprobarea modelelor cererilor de plată pentru intervenţia DR-06 - Bunăstarea animalelor din cadrul Planului strategic PAC 2023 - 2027.

ORDIN nr. 19 din 13 ianuarie 2023 privind publicarea radierii din Registrul general și Registrul special instituții Financiare Nebancare a Societății UNIT CREDIT GARANT IFN - S.A.

ORDIN nr. 35 din 15.01.2023 de modificare a versiunii 16 a Manualului de procedură pentru constituirea și actualizarea Bazei de date cu prețuri de referință ce va fi utilizată pentru evaluarea proiectelor cofinanțate din FEADR în cadrul programelor naționale de dezvoltare rurală.

ORDIN nr. 34 din 15.01.2023 de modificare a versiunii 01-11 a Ghidului Bazei de date cu preţuri de referinţă utilizată pentru evaluarea proiectelor cofinanţate din FEADR în cadrul programelor naţionale de dezvoltare rurală.

ORDIN MADR nr. 33 din 25.01.2023 de aprobare a Instrucțiunii nr. 475 și pentru modificarea OMADR nr. 795/ 2016 pentru aprobarea manualelor de proceduri consolidate ale AFIR aferente PNDR 2014 - 2020.

ORDIN nr. 22 din 18.01.2023 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 472, precum și pentru modificarea OMADR nr. 795/ 2016, pentru aprobarea manualelor de proceduri consolidate ale AFIR aferente PNDR 2014 - 2020.

ORDIN nr. 04 din 05.01.2023 pentru modificarea versiunii 19 a Manualului de procedură pentru implementare - Sectiunea I: Contractarea şi modificarea Contractelor de finanțare/ Deciziilor de finanțare

ORDIN nr. 386 din 29.12.2022 pentru aprobarea Instrucțiunilor de lucru nr. 469, precum și pentru modificarea OMADR nr. 795/ 2016 pentru aprobarea manualelor de proceduri consolidate ale AFIR aferente  PNDR 2014 - 2020.

ORDIN nr. 353 din 05.12.2022 pentru aprobarea Instrucțiunilor de lucru nr. 470 - 471, precum și pentru modificarea OMADR nr. 795/ 2016, pentru aprobarea manualelor de proceduri consolidate ale AFIR aferente PNDR 2014 - 2020.

ORDIN nr. 350 din 29.11.2022 de modificare a versiunii 05 a Formularelor și Instrucțiunilor de plată specifice submăsurilor sM 4.1, 4.2/ 19.2 aferentă, Schema de ajutor de stat GBER aferentă sM 4.2 și Schema de minimis aferentă schemei GBER sM 4.2, din cadrul Manualului de procedură pentru implementare - Secțiunea II – Autorizare Plăți - Formulare și Instrucțiuni de plată

Ordinul MADR nr. 339 din 11.11.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a procesului de selecție și a procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente submăsurii 19.1 „Sprijin pregătitor” din PNDR 2014 - 2020.

ANEXELE OMADR 339 din 11.11.2022

ORDIN nr. 335 din 28.10.2022 de modificare a versiunii 15 a Manualului de procedură pentru constituirea și actualizarea Bazei de date cu prețuri de referință ce va fi utilizată pentru evaluarea proiectelor cofinanțate din  FEADR în cadrul PNDR.

ORDIN nr. 334 din 27.10.2022 privind aprobarea Procedurii proprii privind achiziția publică de servicii din categoria celor cuprinse în Anexa nr. 2 la Legea achizițiilor publice nr. 98/ 2016.

ORDIN nr. 299 din 3 octombrie 2022 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 83/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, precum şi pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar.

ORDIN nr. 83 din 23 februarie 2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, precum şi pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar.

ORDIN nr. 308 din 7 octombrie 2022 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 465, precum și pentru modificarea OMADR nr. 795/ 2016, pentru aprobarea manualelor de proceduri consolidate ale AFIR aferente PNDR 2014 - 2020.

HOTĂRÂRE nr. 571 din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu – la zi.

HOTĂRÂRE nr. 1181 din 29 septembrie 2022 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 571/2 016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/ sau autorizării privind securitatea la incendiu.

ORDIN nr. 281 din 20 septembrie 2022 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 194/2019 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile cererilor de plată depuse începând cu anul 2019 pentru măsurile 10 "Agromediu şi climă", 11 "Agricultura ecologică" şi 13 "Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice" prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

Ordinul MADR nr. 285 din 22.09.2022 pentru aprobarea Instrucțiunile de lucru nr. 462 - 463, precum și pentru modificarea OMADR 795/ 2016 pentru aprobarea manualelor de proceduri consolidate ale AFIR aferente PNDR 2014 - 2020.

Ordinul MADR nr. 285 din 22.09.2022 pentru aprobarea Instrucțiunea de lucru nr. 461 pentru modificarea și completarea versiunii 06 a Manualului de verificare și autorizare la plată pentru măsurile delegate din cadrul PNDR

Ordinul MADR nr. 265 din 25.08.2022 pentru aprobarea Instrucțiunea de lucru nr. 459 si 460 pentru modificarea Fișelor specifice de verificare aferente sM 4.1a, din cadrul “Manualului de procedură pentru implementare, Secțiunea I - Contractarea și modificarea contractelor de finanțare/ deciziilor de finanțare”, respectiv pentru modificarea versiunii 05 a fişei C1.4 - Secţiunea II,  aprobată prin Ordinul MADR nr. 71/ 25.01.2019.

Ordinul MADR nr. 264 din 25.08.2022 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 458, pentru modificarea şi completarea Ghidului solicitantului aferent sM 4.1a „Investiţii în exploataţii pomicole”, V05.

Ordinul MADR nr. 260 din 23.08.2022 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 456-457, pentru modificarea Ghidului de implementare a Submăsurii 19.4, respectiv a Manualului de procedură pentru implementarea Măsurii 19 - Submăsura 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”.

Ordinul MADR nr. 242 din 17.08.2022 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 453, precum și pentru modificarea anexei OMADR nr. 795/ 2016 pentru aprobarea Manualului de procedură pentru implementarea PNDR 2014 - 2020.

RECTIFICARE din 3 august 2022 în cuprinsul art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/ 2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă şi apă uzată finanţate din fonduri europene şi pentru modificarea unor acte normative.

Ordinul MADR nr. 222 din 29.07.2022 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 455, precum și pentru modificarea anexei OMADR nr. 263/ 2019 pentru aprobarea Manualului de procedură pentru implementarea Măsurii 17 - Gestionarea riscurilor din cadrul PNDR 2014 - 2020.

Ordinul MADR nr. 220 din 29.07.2022 pentru modificarea Anexei nr. 26 a OMADR nr. 794/ 2016 privind aprobarea ghidurilor solicitantului aferente măsurilor, submăsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis din cadrul PNDR 2014 - 2020 elaborate de AFIR.

Ordinul MADR nr. 221 din 29.07.2022 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 452, precum și pentru modificarea OMADR nr. 795/ 2016 pentru aprobarea manualelor de proceduri consolidate ale Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

LEGE nr. 256 din 21 iulie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru modificarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, pentru modificarea Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, precum şi pentru modificarea art. 25 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

Ordonanță de urgență nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, cu modificarile aduse de OUG 109/2022 art. VIII.

Ordonanță de urgență nr. 109 din 13 iulie 2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă şi apă uzată finanţate din fonduri europene şi pentru modificarea unor acte normative.

Ordonanța nr. 16 din 15 iulie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale.

LEGE nr. 216 din 14 iulie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85 /2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi a altor acte normative.

Ordinul MADR nr. 166 din 23.06.2022 pentru modificarea fișelor de verificare aferente submăsurii 9.1 din cadrul Manualului de procedură pentru evaluare și selectare.

Ordinul MADR nr. 165 din 23.06.2022 pentru modificarea versiunii 04 a Ghidului solicitantului aferent submăsurii sM 9.1.

Legea nr. 178 din 9 iunie pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.

Ordinul MADR nr. 154 din 14.06.2022 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 447, precum și pentru modificarea OMADR nr. 795/ 2016 pentru aprobarea manualelor de proceduri consolidate ale AFIR aferente PNDR 2014 - 2020.

Ordinul MADR nr. 153 din 14.06.2022 pentru aprobarea modificării Manualului de Procedura Contractare si Contracte sM 4.1, 4.2, 4.2a, 6.4, 4.3, 16.4/16.4a, 5.1 privati.

Ordinul MADR nr. 146 din 06.06.2022 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 446.

Ordinul MADR nr. 142 din 02.06.2022 pentru modificarea versiunii 14 a Manualului de procedură pentru constituirea și actualizarea Bazei de Date cu Prețuri de Referință.

Ordinul MADR nr. 141 din 02.06.2022 pentru aprobarea versiunii 10 a Ghidului Bazei de Date cu Preţuri de Referinţă.

Ordinul MADR nr. 136 din 26.05.2022 pentru aprobarea Manualului de proceduri consolidat aferent sM 19.2.

Ordinul MADR nr. 135 din 26.05.2022 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului aferent sM 19.2.

Hotărârea de Guvern nr. 622 din 11 mai 2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor.

Hotărârea de Guvern nr. 5 din 29 aprilie 2022 privind radierea Societăţii FINANCE ONE IFN - S.A. din Registrul general şi din Registrul special Instituţii Financiare Nebancare şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare.

Ordonanță de Urgență nr. 62 din 9 mai 2022 pentru modificarea art. 262 alin. (32) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale.

Ordinul nr. 85 din 13 aprilie 2022 pentru modificarea OMADR nr. 137/ 2020 privind aprobarea sistemului de acțiuni aplicabil începând cu anul 2020 pentru cererile de sprijin/ plată depuse conform angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 2014 - 2020.

Ordinul MADR nr. 96 din 18.04.2022 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 438 pentru aprobarea manualelor de proceduri consolidate ale AFIR

Hotărârea de Guvern nr. 4 din 23 martie 2022 privind radierea Societăţii PROCAPITAL ALLIANCE IFN - S.A. din Registrul general şi din Registrul special Instituţii Financiare Nebancare şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare.

Ordinul nr. 79 din 07.04.2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat asociate Programului RURAL INVEST.

Ordonanță de Urgență nr. 39 din 6 aprilie 2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene.

Ordonanța de Urgență nr. 26 din 18 martie 2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul investițiilor publice.

Ordinul MADR nr. 66 din 16.03.2022 pentru aprobarea Instrucțiunilor de lucru nr. 436-437 privind Contractul și Formularele aferente sM 9.1.

Ordinul MADR nr. 52 din 02.03.2022 pentru aprobarea manualului operațional privind activitatea IT desfășurată în cadrul AFIR.

Ordonanța de Urgență nr. 19 din 02. 03.2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale

Hotărârea de Guvern nr. 297 din 02.03 2022 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice

Hotărârea de Guvern nr. 1 din 10.01 2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările aduse de HG 297/2022.

ORDIN nr. 66 din 24.02.2022 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii VISION LEASING IFN - S.A.

Ordinul MADR nr. 43 din 23.02.2022 pentru modificarea versiunii 07 a “Manualului de proceduri pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică pentru proiectele finanţate prin PNDR”, aprobată prin Ordinul MADR nr. 237/14.08.2020.

Ordinul MADR nr. 39 din 22.02.2022 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 433 și pentru modificarea și completarea OMADR nr. 795/ 2016.

Ordinul BNR nr. 42 din 11.02.2022 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general şi din Registrul special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii RD Leasing IFN - S.A.

Ordinul BNR nr. 30 din 26.01.2022 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii IFN TOP LEASING - S.A., în faliment

Ordinul MADR nr. 22 din 31.01.2022 pentru pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 431 și pentru modificarea și completarea OMADR nr. 795/ 2016.

Ordinul MADR nr. 20 din 25.01.2022 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 432 și pentru modificarea și completarea OMADR nr. 795/ 2016.

Ordinul MADR nr. 365 din 30.12.2021 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 428 și de modificare a OMADR nr. 795/ 2016.

Ordinul MADR nr. 363 din 30.12.2021 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 430 și de modificare a OMADR nr. 795/ 2016.

Ordinul MADR nr. 361 din 28.12.2021 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 424 și de modificare a OMADR nr. 795/ 2016.

Ordinul MADR nr. 357 din 27.12.2021 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 425, de modificare a OMADR nr. 795/ 2016.

Ordinul MADR nr. 359 din 27.12.2021 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 429, de modificare a Versiunii 15 a Manualului de procedură pentru implementare - Procedură și formulare generale, cod manual M01-02. 

Ordinul MADR nr. 358 din 27.12.2021 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 423, de modificare a Versiunii 04 a Manualului de proceduri pentru contabilizare plăți, aprobat prin OMADR 138 din 25.06.2021

Ordinul MADR nr. 353 din 22.12.2021 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 427, pentru modificarea Manualului de procedură aferent BDPR.

Ordinul MADR nr. 352 din 22.12.2021 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 426, pentru modificarea Ghidului BDPR.

Ordinul MADR nr. 346 din 14.12.2021 pentru aprobarea Instrucțiunilor de lucru nr. 422, pentru aprobarea manualelor de proceduri consolidate ale AFIR aferente PNDR 2020.

Ordinul MADR nr. 332 din 24.11.2021 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 421 pentru modificarea Anexei 1.3.2 - Formulare specifice de autorizare plată aferente submăsurii 6.1 şi submăsurii 6.3 din cadrul Manualului de procedură pentru Implementare - Secţiunea II Autorizare plăţi, cod manual MO 1-02, şi anume pentru modificarea versiunii 12 a Instrucţiunilor de plată pentru beneficiarii sM 6.1/ 19.2 şi a formularelor specifice de autorizare plată, aprobate prin Ordinul MADR nr. 61/ 12.03.2021, respectiv pentru modificarea versiunii 11 a Instrucţiunilor de plată pentru beneficiarii submăsurii 6.3/ 19 .2 aferente şi a formularelor specifice de autorizare plată aprobate prin Ordinul MADR nr. 2/ 07.01.2020.

Ordinul MADR nr. 311 din 03.11.2021 pentru aprobarea Instrucțiunilor de lucru nr. 420, pentru modificarea pentru modificarea Formularelor și a Instrucțiuni de plată specifice fiecărei submăsuri din cadrul Manualului de procedură pentru implementare - Secțiunea II – Autorizare Plăți, respectiv a versiunii 04 a Formularelor și Instrucțiunilor de plată specifice submăsurilor 4.3, 7.2, 7.6/19.2.

Ordinul MADR nr. 301 din 26.10.2021 pentru aprobarea Instrucțiunilor de lucru nr. 417, pentru modificarea versiunii 03 a Manualului de procedură pentru implementarea instrumentelor financiare, aprobată prin Ordinul MADR nr. 106/ 13.04.2020.

Ordinul MADR nr. 283 din 13.10.2021 pentru aprobarea Instrucțiunilor de lucru nr. 415-416, precum și pentru modificarea OMADR 795/ 2016 pentru aprobarea manualelor de proceduri consolidate ale AFIR aferente PNDR 2014 - 2020.

Ordinul MADR nr. 282 din 13.10.2021 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului aferent submăsurii 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”

Ordinul MADR nr. 281 din 13.10.2021 pentru aprobarea Instrucțiunilor de lucru nr. 409-410, precum și pentru modificarea OMADR 795/ 2016 pentru aprobarea manualelor de proceduri consolidate ale AFIR aferente PNDR 2014 - 2020.

Ordinul MADR nr. 280 din 13.10.2021 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului aferent submăsurii 6.4.„Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”

Ordinul MADR nr. 266 din 07.10.2021 pentru aprobarea Instrucțiunilor de lucru nr. 404-405 pentru modificarea Fișelor specifice aferente sM 4.3A.

Ordinul MADR nr. 265 din 07.10.2021 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 407 pentru modificarea Manualului de procedură pentru implementare.

Ordinul MADR nr. 264 din 07.10.2021 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent submăsurii 4.3 - componenta agricolă.

Ordinul MADR nr. 259 din 05.10.2021 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 406 pentru completarea Manualului de procedură pentru implementare - Autorizare Plăți.

Ordinul MADR nr. 257 din 04.10.2021 pentru aprobarea manualelor de proceduri consolidate aferente PNDR 2014-2020.

Ordinul MADR nr. 256 din 04.10.2021 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurilor, submăsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis din cadrul PNDR 2014-2020.

Ordinul MADR nr. 248 din 23.09.2021 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurilor, submăsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis din cadrul PNDR 2014-2020.

Ordinul MADR nr. 247 din 21.09.2021 pentru aprobarea Instrucțiunilor de lucru nr. 401 - 402, precum și pentru modificarea OMADR nr. 795/ 2016 pentru aprobarea manualelor de proceduri consolidate ale AFIR aferente PNDR 2014 - 2020.

Ordinul MADR nr. 244 din 20.09.2021 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului pentru accesarea submăsurii 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea /marketingul  produselor agricole”. 

Ordinul MADR nr. 235 din 07.09.2021 pentru aprobarea Instrucțiunilor de lucru  nr. 395-396 pentru modificarea Fișelor specifice de verificare aferente submăsurii sM 5.1 „Sprijin pentru investiții în acțiuni preventive menite să reducă consecințele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse și catastrofale”, beneficiari privați.

Ordinul MADR nr. 234 din 07.09.2021 pentru modificarea Ghidului solicitantului pentru accesarea submăsurii sM 5.1 „Sprijin pentru investiții în acțiuni preventive menite să reducă consecințele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse și catastrofale”, beneficiari privați.

Ordinul MADR nr. 229 din 06.09.2021 pentru aprobarea Metodologiei pentru stabilirea costurilor medii de referință pe km de investiție ce vizează construirea/ modernizarea drumurilor de exploatare agricolă și de verificare a rezonabilității prețurilor, care vor fi utilizate pentru implementarea sM 4.3A.

Ordinul MADR nr. 197 din 18.08.2021 pentru aprobarea Instrucțiunilor de lucru nr. 390 - 393, precum și pentru modificarea OMADR nr. 795/ 2016 pentru aprobarea manualelor de proceduri consolidate ale AFIR aferente PNDR 2014 - 2020.

Ordinul MADR nr. 196 din 18.08.2021 pentru modificarea OMADR nr. 794/ 2016 privind aprobarea ghidurilor solicitantului aferente măsrilor, submăsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis din cadrul PNDR 2014 - 2020 elaborate de AFIR.

Ordinul MADR nr. 194 din 18.08.2021 pentru aprobarea Instrucțiunilor de lucru nr. 386 - 387, precum și pentru modificarea OMADR nr. 795/ 2016 pentru aprobarea manualelor de proceduri consolidate ale AFIR aferente PNDR 2014 - 2020.

Ordinul MADR nr. 193 din 18.08.2021 pentru modificarea OMADR nr. 794/ 2016 privind aprobarea ghidurilor solicitantului aferente măsurilor, submăsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis din cadrul PNDR 2014 - 2020 elaborate de AFIR. 

Ordinul MADR nr. 89 din 12.08.2021 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 382, precum și pentru modificarea OMADR nr. 795/ 2016 pentru aprobarea manualelor de proceduri consolidate ale AFIR aferente PNDR 2014 - 2020.

Ordinul MADR 1nr. 80 din 28.07.2021 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 383 și modificarea anexei OMADR nr. 263/ 2019 pentru aprobarea Manualului de procedură pentru implementarea Măsurii 17 - Gestionarea riscurilor din cadrul PNDR 2014 - 2020.

Ordinul MADR nr. 164 din 20.07.2021 pentru aprobarea Instrucțiunilor de lucru nr. 380-381, precum si pentru modificarea OMADR 795/ 2016 pentru aprobarea manualelor de proceduri consolidate ale AFIR aferente PNDR 2014-2020

Ordinul MADR nr. 163 din 20.07.2021 pentru modificarea OMADR 794/ 2016 privind aprobarea ghidurilor solicitantului aferente masurilor, submasurilor si schemelor de ajutor de stat sau de minimis din cadrul PNDR 2014-2020 elaborate de AFIR

Ordinul MADR nr. 162 din 20.07.2021 pentru aprobarea Instrucțiunilor de lucru nr. 378 pentru aprobarea versiunii 03 a Ghidului solicitantului sM 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor”

Ordinul MADR nr. 157 din 14.07.2021 pentru aprobarea Instrucțiunilor de lucru nr. 377 și modificarea și completarea OMADR nr. 795/ 2016.

Ordinul MADR nr. 156 din 14.07.2021 pentru aprobarea Instrucțiunilor de lucru nr. 375 - 376 și modificarea și completarea OMADR nr. 795/ 2016.

Ordinul MADR nr 138 din 25.06.2021 pentru aprobarea Instrucțiunilor de lucru nr.374 pentru modificarea versiunii 03 a Manualului de proceduri pentru contabilizare plăţi.

Ordinul MADR nr 124 din 16.06.2021 pentru aprobarea Instrucțiunilor de lucru nr.372 privind aprobarea Ghidului bazei de date cu preturi de referinta.

Ordinul MADR nr. 123 din 16.06.2021 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 370 și pentru modificarea și completarea OMADR nr. 795/ 2016.

Ordinul MADR nr 117 din 14.06.2021 pentru aprobarea Instrucțiunilor de lucru nr.369, precum și pentru modificarea Ordinului Ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 795/ 2016 pentru aprobarea manualelor de proceduri consolidate ale Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale aferente PNDR 2014-2020

Ordinul MADR nr. 112 din 03.06.2021 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 366 și pentru modificarea „Manualului de procedură pentru implementare - Secțiunii I - Contractarea și modificarea contractelor/deciziilor de finanțare” .

Ordinul MADR nr. 103 din 14.05.2021 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 368 pentru modificarea versiunii 12 a Procedurii și formularelor generale din cadrul „Manualului de procedură pentru implementare, Secțiunea II – Autorizare Plăți".

Ordinul MADR nr. 98 din 05.05.2021 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 367 pentru modificarea Formularelor si Instructiunilor de plată sM9.1, sM9.1a şi sM 19.2 aferentă sM9.1/9.1a.

Ordinul MADR nr. 67 din 22.03.2021 pentru completarea OMADR 181/ 2020 privind stabilirea unor proceduri pentru implementarea PNDR 2014 - 2020, în contextul măsurilor dispuse la nivel național pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19. 

Ordinul MADR nr. 61 din 12.03.2021 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 364 pentru modificarea Formularelor specifice de autorizare plată aferente sM6.1 şi sM 6.3.

Ordinul MADR nr. 25 din 02.02.2021 pentru aprobarea Instrucțiunilor de lucru nr. 362 - 363 și pentru modificarea OMADR nr. 795/ 2016 pentru aprobarea Manualelor de proceduri consolidate ale AFIR aferente PNDR 2014 - 2020.

Ordinul MADR nr. 19 din 22.01.2021 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 361 și pentru modificarea Manualului de procedură pentru implementare - Secțiunea II – Autorizare Plăți.

Ordinul MADR nr. 17 din 20.01.2021 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 360 și pentru modificarea Manualului de proceduri pentru contabilizare plăți.

Ordinul MADR nr. 5 din 12.01.2021 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 358 și a Manualului de procedură aferent sM 19.2.

Ordinul MADR nr. 4 din 12.01.2021 pentru aprobarea Ghidului de implementare a submăsurii 19.2. 

Ordinul MADR nr. 357 din 28.12.2020 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 357.

Ordinul MADR nr. 346 din 15.12.2020 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 356.

Ordinul MADR nr. 345 din 15.12.2020 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 355.

Ordinul MADR nr. 337 din 09.12.2020 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 353 - 354 și a Ghidului de implementare a submăsurii 19.4. 

Ordinul MADR nr. 336 din 09.12.2020 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 352. 

Ordinul MADR nr. 321 din 10.11.2020 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 350. 

Ordinul MADR nr. 303 din 19.10.2020 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 333. 

Ordinul MADR nr. 291 din 06.10.2020 pentru aprobarea Ghidul Solicitantului pentru Măsura 21. 

Ordinul MADR nr. 287 din 01.10.2020 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 349. 

Ordinul MADR nr. 276 din 18.09.2020 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 347. 

Ordinul MADR nr. 272 din 16.09.2020 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 348. 

Ordinul MADR nr. 271 din 16.09.2020 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 346.

Ordinul MADR nr. 270 din 11.09.2020 pentru aprobarea Instrucțiunilor de lucru nr. 342-343.

Ordinul MADR nr. 268 din 10.09.2020 pentru aprobarea Instrucțiunilor de lucru nr. 344-345.

Ordinul MADR nr. 266 din 09.09.2020 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 341.

Ordinul MADR nr. 257 din 27.08.2020 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 339.

Ordinul MADR nr. 249 din 21.08.2020 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 340.

Ordinul MADR nr. 248 din 21.08.2020 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 338.

Ordinul MADR nr. 237 din 14.08.2020 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 337.

Ordinul MADR nr. 228 din 10.08.2020 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 328. 

Ordinul MADR nr. 221 din 05.08.2020 pentru aprobarea Ghidului Bazei de date cu prețuri de referință.

Ordinul MADR nr. 214 din 29.07.2020 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 334. 

Ordinul MADR nr. 201 din 20.07.2020 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 329. 

Ordinul MADR nr. 199 din 17.07.2020 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 323. 

Ordinul MADR nr. 191 din 08.07.2020 pentru aprobarea Instrucțiunilor de lucru nr. 331-332. 

Ordinul MADR nr. 190 din 08.07.2020 privind aprobarea Ghidului Solicitantului aferent sM 6.1.

Ordinul MADR nr. 185 din 02.07.2020 pentru aprobarea Instrucțiunilor de lucru nr. 326-327. 

Ordinul MADR nr. 184 din 02.07.2020 privind aprobarea Ghidului Solicitantului aferent sM 4.2. 

Ordinul MADR nr. 181 din 30.06.2020 privind stabilirea unor proceduri specifice activității de implementare tehnică și financiară a măsurilor aferente PNDR 2020 în contextul măsurilor dispuse la nivel național pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19.

Ordinul MADR nr. 178 din 26.06.2020 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 324. 

Ordinul MADR nr. 171 din 22.06.2020 privind modificarea OMADR nr. 794/ 2016 privind aprobarea ghidurilor solicitantului aferente măsurilor, submăsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis din cadrul PNDR 2020

Ordinul MADR nr. 172 din 22.06.2020 pentru aprobarea Instrucțiunilor de lucru 321-322, precum și pentru modificarea OMADR nr. 795/ 2016.

Ordinul MADR nr. 173 din 22.06.2020 privind modificarea OMADR nr. 794/ 2016 privind aprobarea ghidurilor solicitantului aferente măsurilor, submăsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis din cadrul PNDR 2020

Ordinul MADR nr. 174 din 22.06.2020 pentru aprobarea Instrucțiunilor de lucru 318-319, precum și pentru modificarea OMADR nr. 795/ 2016. 

Ordinul MADR nr. 125 din 05.05.2020 privind masuri derogatorii ca urmare a măsurilor dispuse pentru combaterea pandemiei de COVID-19.

Ordinul MADR nr. 123 din 04.05.2020pentru aprobarea Instructiunii de lucru nr. 316.

Ordinul MADR nr. 122 din 04.05.2020 pentru aprobarea Ghidului solicitantului sM17.1.

Ordinul MADR nr. 106 din 13.04.2020pentru aprobarea Instructiunii de lucru nr. 314.

Ordinul MADR nr. 87 din 01.04.2020pentru aprobarea Instructiunii de lucru nr. 309 - 310.

Ordinul MADR nr. 85 din 27.03.2020 privind aprobarea ghidurilor solicitantului aferente submăsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis din cadrul PNDR 2020

Hotărâre CNSSU nr 14 din 24.03.2020 pentru evaluarea situației epidemiologice şi a măsurilor dispuse precum şi pentru propunerea extinderii de combatere a noului Coronavirus.

Ordinul MADR nr. 84 din 26.03.2020pentru aprobarea Instructiunii de lucru nr. 308.

Ordinul MADR nr. 83 din 26.03.2020 pentru aprobarea Instructiunii de lucru nr. 307.

Ordinul MADR nr. 78 din 19.03.2020 privind aprobarea măsurilor necesare desfășurării activităților specifice implementării PNDR 2020 ca urmare a apariției pandemiei COVID-19

Hotărâre CNSSU nr 8 din 12.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus

Ordinul MADR nr. 48 din 14.02.2020 pentru aprobarea Ghidului solicitantului sM19.2.

Ordinul MADR nr. 47 din 14.02.2020 pentru aprobarea Instructiunii de lucru nr. 306.

Ordinul MADR nr. 26 din 27.01.2020 pentru aprobarea Manualului de procedură pentru implementarea submăsurii 19.3B.

Ordinul MADR nr. 5 din 09.01.2020 pentru aprobarea Instructiunii de lucru nr. 302.

Ordinul MADR nr. 3 din 07.01.2020 pentru aprobarea Instructiunii de lucru nr. 292.

Ordinul MADR nr. 2 din 07.01.2020 pentru aprobarea Instructiunii de lucru nr. 298.

Ordinul MADR nr. 570 din 10.12.2019 pentru aprobarea Instructiunii de lucru nr. 304.

Ordinul MADR nr. 560 din 03.12.2019 pentru aprobarea Instructiunii de lucru nr. 301.

Ordinul MADR nr. 559 din 03.12.2019 pentru aprobarea Instructiunii de lucru nr. 296.

Ordinul MADR nr. 547 din 12.11.2019 pentru aprobarea Instructiunii de lucru nr. 300.

Ordinul MADR nr. 545 din 12.11.2019 pentru aprobarea Instructiunii de lucru nr. 295.

Ordinul MADR nr. 544 din 12.11.2019 pentru aprobarea Instructiunii de lucru nr. 294.

Ordinul MADR nr. 535 din 04.11.2019 pentru aprobarea Instructiunii de lucru nr. 299.

Ordinul MADR nr. 534 din 04.11.2019 pentru aprobarea Instructiunii de lucru nr. 297.

Ordinul MADR nr. 531 din 29.10.2019pentru aprobarea Instructiunii de lucru nr. 293.

Ordinul MADR nr. 499 din 04.10.2019pentru aprobarea Instructiunii de lucru nr. 3.

Ordinul MADR nr. 495 din 01.10.2019pentru aprobarea Ghidului solicitantului sM15.1.

Ordinul MADR nr. 483 din 13.09.2019pentru aprobarea Instructiunii de lucru nr. 291.

Ordinul MADR nr. 471 din 04.09.2019pentru aprobarea Instructiunii de lucru nr. 288.

Ordinul MADR nr. 469 din 29.08.2019 pentru aprobarea Instructiunii de lucru nr. 290.

Ordinul MADR nr. 467 din 28.08.2019 pentru aprobarea Instructiunii de lucru nr. 289.

Ordinul MADR nr. 431 din 01.08.2019 pentru aprobarea Instructiunilor de lucru nr. 287.

Ordinul MADR nr. 427 din 29.07.2019 pentru aprobarea Instructiunilor de lucru nr. 286.

Ordinul MADR nr. 419 din 24.07.2019 pentru aprobarea Instructiunilor de lucru nr. 278.

Ordinul MADR nr. 417 din 23.07.2019 pentru aprobarea Instructiunilor de lucru nr. 284 și 285.

Ordinul MADR nr. 416 din 23.07.2019 pentru aprobarea Instructiunilor de lucru nr. 283.

Ordinul MADR nr. 415 din 23.07.2019 pentru aprobarea Instructiunilor de lucru nr. 277.

Ordinul MADR nr. 399 din 18.07.2019 pentru aprobarea Instructiunilor de lucru nr. 282.

Ordinul MADR nr. 388 din 12.07.2019 pentru aprobarea Instructiunilor de lucru nr. 280- 281.

Ordinul MADR nr. 387 din 12.07.2019 pentru aprobarea Ghidului solicitantului sM6.3.

Ordinul MADR nr. 351 din 19.06.2019 pentru aprobarea Instructiunilor de lucru nr. 267- 269.

Ordinul MADR nr. 348 din 14.06.2019 pentru aprobarea Ghidului solicitantului sM9.1 si 9.1a.

Ordinul MADR nr. 340 din 10.06.2019 pentru aprobarea Instructiunilor de lucru nr. 272.

Ordinul MADR nr. 327 din 30.05.2019 pentru aprobarea Instructiunilor de lucru nr. 270-271.

Ordinul MADR nr. 317 din 24.05.2019 pentru aprobarea Instructiunilor de lucru nr. 264.

Ordinul MADR nr. 311 din 20.05.2019 pentru aprobarea Instructiunilor de lucru nr. 261.

Ordinul MADR nr. 308 din 20.05.2019 pentru aprobarea Instructiunilor de lucru nr. 260.

Ordinul MADR nr. 307 din 20.05.2019 pentru aprobarea Instructiunilor de lucru nr. 259.

Ordinul MADR nr. 306 din 20.05.2019 pentru aprobarea Instructiunilor de lucru nr. 263.

Ordinul MADR nr. 305 din 20.05.2019 pentru aprobarea Ghidului solicitantului sM5.1 beneficiari publici.

Ordinul MADR nr. 264 din 05.04.2019 pentru aprobarea Instructiunilor de lucru nr. 252.

Ordinul MADR nr. 263 din 05.04.2019 pentru aprobarea Manualului de procedură pentru implementarea Măsurii 17.

Ordinul MADR nr. 241 din 27.03.2019 pentru aprobarea Instructiunilor de lucru nr. 256.

Ordinul MADR nr. 234 din 22.03.2019 pentru aprobarea Instructiunilor de lucru nr. 254-255.

Ordinul MADR nr. 231 din 22.03.2019 pentru aprobarea măsurilor, submăsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis din cadrul PNDR 2020.

Ordinul MADR nr. 233 din 22.03.2019 pentru aprobarea Instructiunilor de lucru nr. 257-258.

Ordinul MADR nr. 194 din 20.02.2019 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile cererilor de plată depuse începând cu anul 2019 pentru măsurile 10 "Agromediu şi climă", 11 "Agricultura ecologică" şi 13 "Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice" prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Ordinul MADR nr. 89 din 12.02.2019 pentru aprobarea Instructiunilor de lucru nr. 249-251.

Ordinul MADR nr. 80 din 01.02.2019 pentru aprobarea Instructiunilor de lucru nr. 245-246.

Ordinul MADR nr. 75 din 29.01.2019  pentru aprobarea Instructiunii de lucru 248, precum si pentru modificarea si completarea OMADR 795/2016.

Ordinul MADR nr. 74 din 29.01.2019  pentru modificarea si completarea OMADR 794/2016.

Ordinul MADR nr. 71 din 25.01.2019 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 243 - 244.

Ordinul MADR nr. 70 din 25.01.2019 pentru aprobarea Ghidului solicitantului sM4.1a.

Ordinul MADR nr. 56 din 16.01.2019 privind modificarea anexei la ORDINUL ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 763/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al procesului de selectie si al procesului de verificare a contestatiilor pentru proiectele aferente masurilor din PNDR 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ordinul MADR nr. 48 din 14.01.2019 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 240 - 241.

Ordinul MADR nr. 47 din 14.01.2019 pentru aprobarea Ghidului solicitantului sM4.3 Infrastuctura de irigatii. 

Ordinul MADR nr. 22 din 08.01.2019 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 236 - 238.

Ordinul MADR nr. 21 din 08.01.2019 pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului cu aria de aplicabilitate ITI.

Ordinul MADR nr. 1515 din 17.12.2018 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 220 - 221.

Ordinul MADR nr. 1514 din 17.12.2018 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 228.

Ordinul MADR nr. 1507 din 12.12.2018 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 232 - 233.

Ordinul MADR nr. 1506 din 12.12.2018 pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente submăsurii si schemelor de ajutor de stat sau de minimis.

Ordinul MADR nr. 1505 din 12.12.2018 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 219.

Ordinul MADR nr. 1504 din 12.12.2018 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 229.

Ordinul MADR nr. 1470 din 21.11.2018 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 225.

Ordinul MADR nr. 1469 din 21.11.2018 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 224.

Ordinul MADR nr. 1468 din 21.11.2018 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 223.

Ordinul MADR nr. 1472 din 21.11.2018 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 226 - 227.

Ordinul MADR nr. 1471 din 21.11.2018 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent submăsurii 16.1/16.1a.

Ordinul MADR nr. 1467 din 21.11.2018 pentru aprobarea Manualului de procedură aferent submăsurii 19.3.

Ordinul MADR nr. 1463 din 20.11.2018 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 222.

Ordinul MADR nr. 1460 din 15.11.2018 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 218.

Ordinul MADR nr. 1428 din 24.10.2018 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 216.

Ordinul MADR nr. 1427 din 24.10.2018 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 217.

Ordinul MADR nr. 1426 din 24.10.2018 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 212.

Ordinul MADR nr. 1422 din 17.10.2018 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 215.

HOTĂRÂRE nr. 793 din 26 octombrie 2016 pentru aprobarea Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România.

Ordinul MADR nr. 1370 din 13.09.2018 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 213.

Ordinul MADR nr. 1358 din 10.09.2018 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 214.

Ordinul MADR nr 1353 din 03.09.2018 pentru instituirea schemei de ajutor de minimis

„Împrumuturi cu partajarea riscului la nivel de portofoliu finanţate din PNDR”

Ordinul MADR nr. 1341 din 28.08.2018 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 210.

Ordinul MADR nr. 1331 din 22.08.2018 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 211.

Ordinul MADR nr. 1321 din 21.08.2018 pentru aprobarea ghidului solicitantului.

Ordinul MADR nr. 1322 din 21.08.2018 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 204 - 205.

Ordinul MADR nr. 1323 din 21.08.2018 pentru aprobarea ghidului solicitantului.

Ordinul MADR nr. 1324 din 21.08.2018 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 201 - 202.

Ordinul MADR nr. 1326 din 21.08.2018 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 208 - 209.

Ordinul MADR nr. 1325 din 21.08.2018 pentru aprobarea ghidului solicitantului sM4.1.

Ordinul MADR nr. 1320 din 21.08.2018 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 206.

Ordinul MADR nr. 1319 din 20.08.2018pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 197.

Ordinul MADR nr. 1310 din 14.08.2018 pentru aprobarea Manualului de procedură pentru implementare submăsurii 1.1.

Ordinul MADR nr. 1304 din 13.08.2018 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 199 (sM19.4)

Ordinul MADR 1292 din 03.08.2019 privind modificarea și completarea Anexei Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 763/ 2015, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a procesului de selecție și a procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2014-2020

Ordinul MADR 1279 din 27.07.2018 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 196 (sM19.4).

Ordinul MADR 1278 din 27.07.2018 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 194 - 195 (sM19.4).

Ordinul MADR 1277 din 25.07.2018 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 185 - 186 (sM4.2).

Ordinul MADR 1276 din 25.07.2018pentru aprobarea ghidului solicitantului sM4.2.

Ordinul MADR 1275 din 25.07.2018 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 184 (sM3.1).

Ordinul MADR 1274 din 25.07.2018 pentru aprobarea ghidului solicitantului sM3.1

Ordinul MADR 1269 din 23.07.2018 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 188 - 191 (sM6.1 și sM6.3).

Ordinul MADR 1266 din 20.07.2018 pentru aprobarea ghidurilor solicitantului sM6.1 și sM6.3

Ordinul MADR 1221 din 04.07.2018 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 179.

Ordinul MADR nr. 1223 din 04.07.2018 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 183 (sM19.2).

Ordinul MADR nr. 1222 din 04.07.2018 privind aprobarea ghidului solicitantului (sM19.2).

Ordinul MADR nr. 1214 din 27.06.2018 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 178.

Ordinul MADR nr. 1213 din 27.06.2018 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 177.

Ordinul MADR nr. 1212 din 27.06.2018 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 173 - 174.

Ordinul MADR nr. 1204 din 12.06.2018 pentru aprobarea manualelor de proceduri consolidate ale Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale aferente PNDR 2014 - 2020 (GBER sM4.2).

Ordinul MADR nr. 1196 din 12.06.2018pentru aprobarea manualelor de proceduri consolidate ale Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale aferente PNDR 2014 - 2020.

ORDINUL nr. 226 din 5 iulie 2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 3.433/2015 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole"

Ordinul MADR nr. 220 din 29.06.2017 privind aprobarea manualelor de proceduri aplicabile în sesiunile de depunere proiecte organizate pentru anul 2017, aferente sM 4.2.

Ordinul MADR nr. 219 din 29.05.2017 privind aprobarea Ghidului solicitantului aplicabil în sesiunile de depunere proiecte organizate pentru anul 2017, aferente sM 4.2.

Ordinul MADR nr. 217  din 29.05.2017 privind aprobarea Ghidului solicitantului aplicabil în sesiunile de depunere proiecte organizate pentru anul 2017, aferente sM 4.2a.

Ordinul nr. 197 din 14.06.2017 privind aprobarea Manualului de procedură pentru achiziții publice, implementarea și plata contractelor finanțate prin măsura 20 - “Asistență tehnică” din cadrul PNDR 2014-2020

Ordinul MADR nr. 174 din 29.05.2017 privind aprobarea manualelor de proceduri aplicabile în sesiunile de depunere proiecte organizate pentru anul 2017, aferente sM 4.3 irigații și sM4.3 irigații ITI DD.

Ordinul MADR nr. 173 din 29.05.2017 privind aprobarea Ghidurilor solicitantului aplicabile în sesiunile de depunere proiecte organizate pentru anul 2017, aferente sM 4.3 irigații și sM4.3 irigații ITI DD.

Ordinul MADR nr. 154 din 18 mai 2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 763/ 2015, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a procesului de selecție și a procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2014-2020

Ordinul MADR nr. 119 din 25.04.2017 privind aprobarea manualelor de proceduri aplicabile în sesiunile de depunere proiecte organizate pentru anul 2017, aferente sM 6.2 și sM6.4.

Ordinul MADR nr. 118 din 25.04.2017 privind aprobarea Instrucțiunilor de lucru 77-78

Ordinul MADR nr. 117 din 25.04.2017 privind aprobarea manualelor de proceduri aplicabile în sesiunile de depunere proiecte organizate pentru anul 2017, aferente sM 4.1, sM4.1a, sM6.1, sM6.3, 9.1 și 9.1a.

Ordinul MADR nr. 116 din 25.04.2017 privind aprobarea manualelor de proceduri aplicabile în sesiunile de depunere proiecte organizate pentru anul 2017, aferente sM 4.1 ITI DD, sM4.1a ITI DD și sM6.3 ITI DD.

Ordinul MADR nr. 115 din 25.04.2017 privind aprobarea Ghidurilor solicitantului aplicabile în sesiunile de depunere proiecte organizate pentru anul 2017, aferente sM4.1, sM6.1, 6.3, sM4.1a, sM9.1 și sM9.1a.

Ordinul MADR nr. 114 din 25.04.2017 privind aprobarea Ghidurilor solicitantului aplicabile în sesiunile de depunere proiecte organizate pentru anul 2017, aferente sM 6.2 și sM6.4.

Ordinul MADR nr. 113 din 25.04.2017 privind aprobarea manualelor de proceduri aplicabile în sesiunile de depunere proiecte organizate pentru anul 2017, aferente sM 6.2 ITI DD și sM6.4 ITI DD.

Ordinul MADR nr. 112 din 25.04.2017 privind aprobarea Ghidurilor solicitantului aplicabile în sesiunile de depunere proiecte organizate pentru anul 2017, aferente sM 6.2 ITI DD și sM6.4 ITI DD.

Ordinul MADR nr. 111 din 25.04.2017 privind aprobarea Ghidurilor solicitantului aplicabile în sesiunile de depunere proiecte organizate pentru anul 2017, aferente sM 4.1 ITI DD, sM4.1a ITI DD, și sM6.3 ITI DD.

HG nr. 376 din 2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016 – 2017

ORDIN NR. 77 din 27.03.2017 privind aprobarea sistemelor de sancțiuni pentru cererile de plată depuse începând cu anul 2016 de beneficiarii măsurii 215 "Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul a) – porcine și pachetul b) - păsări"

HG nr. 138 din 16 martie 2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat

Ordinul MADR nr. 67 din 13.02.2017 privind aprobarea manualelor de proceduri aplicabile în sesiunile de depunere proiecte organizate pentru anul 2017, aferente sM 4.3 A ITI DD, sM4.3S ITI DD, sM7.2ITI DD și sM7.6 ITI DD.

Ordinul MADR nr. 66 din 13.02.2017 privind aprobarea manualelor de proceduri aplicabile în sesiunile de depunere proiecte organizate pentru anul 2017, aferente sM 4.3 A, sM4.3S, sM7.2 și sM7.6.

Ordinul MADR nr. 65 din 13.03.2017 privind aprobarea Ghidurilor solicitantului aplicabile în sesiunile de depunere proiecte organizate pentru anul 2017, aferente sM 4.3 A ITI DD, sM4.3S ITI DD, sM7.2  ITI DD și sM7.6 ITI DD.

Ordinul MADR nr. 64 din 13.03.2017 privind aprobarea Ghidurilor solicitantului aplicabile în sesiunile de depunere proiecte organizate pentru anul 2017, aferente sM 4.3 A, sM4.3S, sM7.2 și sM7.6.

Ordinul MADR nr. 30 din 16 februarie 2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 763/ 2015, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a procesului de selecție și a procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2014-2020.

HOTĂRÂRE nr. 30 din 18 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor

Ordinul MADR nr. 17 din 13.02.2017 privind aprobarea manualelor de proceduri aplicabile în sesiunile de depunere proiecte organizate pentru anul 2017, aferente sM 4.2 ITI DD, sM 4.2a ITI DD și sM6.1 ITI DD.

Ordinul MADR nr. 16 din 13.02.2017 privind aprobarea Ghidurilor solicitantului aplicabile în sesiunile de depunere proiecte organizate pentru anul 2017, aferente sM 4.2 ITI DD, sM 4.2a ITI DD și sM6.1 ITI DD.

LEGE nr. 182 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

ORDIN nr. 1002 din 22 decembrie 2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor"

Ordinul MADR nr. 987 din 08 decembrie 2016 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 763/ 2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a procesului de selecție și a procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2014-2020.

Ordinul MADR nr. 856 din 19 iulie 2016 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 763/ 2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a procesului de selecție și a procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2014-2020

ORDINUL nr. 851 din 13 iulie 2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.112/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat pentru stimularea investiţiilor asociate conservării patrimoniului şi pentru menţinerea tradiţiilor şi moştenirii spirituale"

ORDINUL nr. 852 din 13 iulie 2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.731/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole"

ORDINUL MADR nr. 847 din 07 iulie 2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare a procesului de evaluare, verificare, soluționare a contestațiilor și selecție pentru proiectele afernte submăsurii 9.1 „Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol” și 9.1a „Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR).

ORDINUL MADR nr. 845 din 05 iulie 2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare a procesului de selecție și a procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente submăsurilor 16.4 „Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare„ și 16.4a „Sprijin pentru cooperarea orizpntală șui verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectorul pomicol” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR).

Ordinul MADR nr. 840 din 30.06.2016 pentru aprobarea Manualelor de procedură.

ORDINUL MADR nr. 203 din 11.02.2016 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 763/ 2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a procesului de selecție și a procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2014-2020

Legea 98/ 2016 privind achizițiile publice

Legea 100/ 2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii

Legea 101/ 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

Hotărâre nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/ 2016 privind achiziţiile publice

Ordinul MADR nr. 2284 din 4 noiembrie 2015 pentru aprobarea manualelor de proceduri aferente activității specifice AFIR

Ordinul MADR nr. 2112 din 1 octombrie 2015 privind instruirea schemei de ajutor de minimis

Ordinul MADR nr. 1997 din 10 septembrie 2015 privind aprobarea Manualului de procedură specifică pentru evaluare, selectare și contractarea cererilor de finanțare

Ordinul MADR nr. 763/ 2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a procesului de selecție și a procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2014-2020

Ordinul MADR nr. 619 din 06.04.2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți

Ordonanța de Urgență nr. 6 din 2 februarie 2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

Ordonanța nr. 129 din 31 august 2000 privind formarea profesională a adulților - Republicare

Ordonanța de urgență nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămitelor culturale

Ordin nr. 2260 din 18 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice

Legea nr. 489 din 28 decembrie 2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor - Republicare

Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumetelor istorice - Republicare

Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

Ordonanța nr. 68 din 28 august 2003 privind serviciile sociale

Ordonanța de urgență nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național

Oronanța de urgență nr.77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996

Ordonanța nr. 129 din august 2000 privind formarea profesională a adulților - Republicare

Ordonanța Guvernului nr. 43/ 1997 privind regimul drumurilor

Ordinul nr. 2111 din 1 octombrie 2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis

Ordinul nr. 397 din 12 iunie 2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole și încadrării localităților pe regiuni viticole, podgorii și centre viticole

Ordinul nr. 247 din 23 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole

Ordinul nr. 119 din 25 mai 2011 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor

Ordinil nr. 40 din 29 aprilie 2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare

Legea Apelor nr. 107 din 25 septembrie 1996

Hotărârea nr. 844 din 31 iulie 2002 privind aprobarea nomeclatoarelor ocupațiilor, meseriilor și specializărilor

Hotărârea nr. 580 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclatorului și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 20014-2015

Directiva 2000/60/CE din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei

Directiva 98/83/CC din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman

Directiva 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale

Ordonanța de urgență nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice

Ordinul nr. 16 din 16 martie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare

Ordinul nr. 1253 din 6 noiembrie 2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultură

Ordinul nr.181 din 16 august 2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică

Directiva 2013 - 34UE din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale

Ordinul MMP nr. 135/ 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private

Ordinul MADR nr. 394/ 2014 privind atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești

Ordinul MADR nr. 724/ 2013 privind atestarea produselor tradiționale, cu modificările și completările ulterioare

HG nr. 229/ 2009privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare

Legea nr. 46/ 2008privind Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 10/ 1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare

OG nr. 92/ 2003 privind Codul de procedură fiscală - Republicare cu modificările și completările ulterioare

Ordinul nr. 564 din 29.08.2003 pentru aprobarea  Regulilor și normelor Tehnice interne privind producerea în vederea comercializării, prelucrarea, controlul și/sau certificarea calității semințelor și a materialului săditor

Legea nr. 348/ 2003 a POMICULTURII- republicată, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 266/ 2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor

HG nr. 682/ 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr.43/2013

OUG nr. 43/ 2013 privind unele măsuri pentru dezvoltare și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor

HG nr. 875/ 2011  pentru aprobarea Normelor metodolice de aplicare a prevederilor OUG nr.66/2011

OUG nr. 66/ 2011 privind revenirea, constatarea și sancționarea neregulilor la obținerea și utilizarea fondurilor europene

Legea nr. 50/ 1991 privind  autorizarea lucrărilor de construcții

OUG nr. 57/ 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice

Legea nr. 359/ 2004  privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului

HG nr. 1078/ 2008  privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute și organizațiilor de producători în sectorul fructe și legume

HG nr. 445/ 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului

Legea nr. 138/ 2004a îmbunătățirilor funciare, republicată cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 82/ 1991a contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare

OUG nr. 37/ 2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători

Legea nr. 36/ 1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agrucultură

Legea nr. 15/ 1990  privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale

OUG nr. 103/ 2008privind înființarea organizațiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare

OUG nr. 3/ 2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în perioada 2015 - 2020 

 

OUG nr. 49/ 2015 privind gestionarea  financiară a fondurilor europene nerambursabile

HG nr. 226/ 2.04.2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor PNDR

HG nr. 1185/ 29.12.2014 privind organizarea și funcționarea MADR

Legea nr. 233 din 23.04.2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Legea nr. 477 din 08.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile publice și instituțiile publice

Legea nr. 544 din 12.10.2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

OG nr. 27 din 30.01.2002 privind soluționarea petițiilor

Ordinul nr. 400 din 12.06.2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice

OUG nr.41 din 18.07.2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea AFIR

Hotărârea nr. 363 din 14.04.2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice


Ordinul 1828 din 18 august 2015 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 10 "Plăţi pentru agromediu şi climă", 11 "Agricultura ecologică" şi 13 "Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice", prevăzute în PNDR 2014-2020, şi pentru măsura 214 "Plăţi de agromediu", prevăzută în PNDR 2007-2013, precum şi pentru aprobarea sistemului de sancţiuni pentru ecocondiţionalitate aplicabil acestora şi schemelor de sprijin pe suprafaţă.

Ordinul 54 din 13 martie 2012 pentru modificarea Schemei de ajutor de minimis ”Sprijinirea activităților economice în vederea diversificării economiei rurale și a creșterii calității vieții în spațiul rural”, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 567 / 2008

Ordinul 284 din 15 decembrie 2011 privind aprobarea primei unice de garantare ce se aplică în anul 2012 în cadrul schemei de garantare pentru agricultură 
 

Ordinul nr. 1051 din 3 martie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism - Regulament de organizare şi funcţionare al Comitetului de Selecţie şi al Comisiei de Contestaţii pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR)

Ordinul nr. 28 din 31 ianuarie 2011 Regulament de organizare și funcționarea al Comitetului de Selecție și al Comisiei de Contestații pentru proiectele aferente PNDR 2013


Ordinul nr. 147 din 16.02.2010 privind aprobarea bunelor condiţii agricole şi de mediu în România
 
OUG nr. 79 din 24.06.2009 privind măsurile pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate PNDR pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural
 
OUG nr. 74 din 17.06.2009 privind gestionarea fondurilor comunitare
 
OUG nr. 19 din 07 03.2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice

OUG 44 din 16.05.2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
 
OUG 636 din 12.05.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice  

HG nr. 224/5.03.2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din FEADR prin PNDR 2007 – 2013
 
HG nr. 28 din 9.01.2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice
 
 
Ordinul MADR nr. 700 din 22.08.2007 pentru aprobarea  Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 31 din 01.08.2007 
 
OG nr. 31 din 01.08.2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocat prin Programul SAPARD
 
Ordinul MADR 355 din 10.05.2007 privind zonele montane defavorizate
 
 
OUG nr. 59 din 06.09.2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele din cadrul Programului SAPARD
 
HG nr. 925 din 19.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 
HG nr. 759 din 14.06.2006 privind aprobarea fişelor tehnice ale măsurilor din PNADR finanţat din fonduri SAPARD 
 

OUG nr. 34 din 19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii  

 
Legea nr. 85 din 05.04.2006 privind procedura insolvenţei
 
Legea nr. 338 din 29 noiembrie 2005 pentru aprobarea OG nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice
 
OUG nr. 37 din 14 iulie 2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice
 
Legea nr. 1 din 21.02.2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
 
 
Legea nr. 346 din 14.07.2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 
Legea nr. 200 din 25.05.2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 
HG nr. 1059 din 25.10.2001 privind numirea persoanelor pentru controlul financiar preventiv propriu
 
Legea nr. 317 din 18.06.2001 privind ratificarea Acordului Anual de Finantare
 
 
OG nr. 26 din 30.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii  
 
Legea nr. 215 din 23.04.2001 privind administratia publică locală
 
OUG nr. 32 din 16.06.1997 privind societatile comerciale
 
Legea 31 din 16.11.1990 (REPUBLICATĂ) privind societăţile comerciale